Jutalékterv leírása

Vízió

 • hiszünk abban, hogy a termékeink jók ezért a fogyasztóink szívesen beszélnek róla másoknak
 • termékeink továbbajánlását jutalékok formájában háláljuk meg
 • célunk egy kiemelten fogyasztóbarát, nagymértékű árkedvezményt eredményező, a személyes ajánlást jutalmazó rendszer biztosítása
 • tudjuk, hogy sokféle ember létezik, ezért igyekszünk minden Tagot a maga érdeklődése szerint bevonni termékeink továbbajánlásába, vagy az üzleti program szervezésébe – ehhez mindenkinek biztosítjuk a testhez álló programot

Jutalékelemek Bemutatása

1. Indítási Bónusz

 1. az Indítási Bónusszal szeretnénk megköszönni azt, hogy egy új Tagot toborzol a rendszerbe, és segítesz neki megismerni termékeinket és ajánlói programunkat
 2. egy új Tag toborzásakor az új Tag első 150 Pont értékű vásárlásából minden vásárlás 2/3 része, azaz összesen 100 Pont (lásd: Fogalommagyarázó) képezi az Indítási Bónusz kifizetési alapját
 3. így új tagonként fejenként 12 000 forintot kapsz Indítási Bónuszként az új Tag első 150 Pont értékű vásárlásaiból
 4. az Indítási Bónusz elszámolása folyamatos, minden naptári hónapban az adott hónapban vásárolt Pontérték alapján kapod meg az arányos jutalékot nettó 80 Ft/Pont értékben
 5. az új csatlakozó első 150 Pont értékű vásárlásáig minden vásárlás Pontértékének 1/3-a, azaz összesen 50 pont kerül a Csoportforgalmi Jutalékalapba

2. Cseresznye Program

 1. a Cseresznye Programmal az a célunk, hogy vásárlási kedvezményt nyújtsunk azoknak a Tagoknak, akik egy hónapban legalább 2 új vásárlót szponzorálnak csoportjukba
 2. az első vásárlását egy adott naptári hónapban teljesítő minden 2 személyes csatlakozód után kapsz egy Cseresznye Kupont
 3. személyes csatlakozónak minősül minden olyan Klubtag, akinek az Unilevel ajánlás szerint közvetlen ajánlója vagy, függetlenül attól, hogy a 4 Lábas Hierarchiában (lásd: Fogalommagyarázó)  melyik lábon, és hányadik csatlakozási mélységben helyezkedik el
 4. korlátlan számú személyes csatlakozód, és ennek megfelelően korlátlan számú Cseresznye Kuponod lehet (Cseresznye Kuponok száma = az adott hónapban első vásárlást teljesítő csatlakozóid száma : 2 (tört szám esetén lefelé kerekítve))
 5. a Cseresznye Kupont beválthatod úgy, hogy egy termék teljes áras megvásárlásakor ugyanabból a termékből a második terméket 50%-os kedvezménnyel kapod. A kedvezményes terméknek ez esetben nincs Jutalékalapot képező Pontértéke.
 6. a Cseresznye Kupont a 2 személyes csatlakozód első vásárlásának naptári hónapját követő 10. napon számfejtjük, így ezt követően tudod beváltani
 7. Cseresznye Kupon beváltásakor is használhatsz fel termékvásárlási kedvezményt a még ki nem utalt jutalék keretedből, maximum 50% értékben

3. Rakéta Bónusz

 1. a Rakéta Bónuszt a havi toborzási verseny győztesei között osztjuk szét elért eredményeik arányában
 2. a személyes ajánlással indított – tehát Unilevel 1. szinten csatlakozott Tagok – első havi vásárlásainak Pontértékei (a továbbiakban: Indítási Pont) alapján az 5 legtöbb pontot teljesítő szponzor részesül díjazásban
 3. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének 2%-ból való részesülés ötfelé osztva az eredményeknek megfelelő arányban az első 5 helyezett között
 4. elosztása: a Csoportforgalmi Pontérték 2%-a bekerül az ún. Rakéta Bónusz alapba. A Rakéta Bónusz első 5 helyezettjének Indítási Pontjait összeadjuk. Az így elért összeredmény képezi azt az osztószámot, amivel elosztva Rakéta Bónusz alapot megkapjuk az 1 Indítási Bónusz Pontra fizethető Rakéta Jutalékszelet összegét. Minden jutalmazott az elért pontjai számának megfelelő szelettel részesül ebből az alapból.

4. Mentor 17 Bónusz

 1. a Mentor 17 Bónusszal célunk, hogy a fogyasztói csoportok szisztematikus szervezését jutalmazzuk az adott szervező személyes hozzájárulásának arányában
 2. a Mentor 17 Bónusz alapja a cég Csoportforgalmi Pontértékének 20%-a
 3. a Mentor 17 Bónusz jutalékok számfejtése az Unilevel hierarchiában elért összesített csoportforgalmi pontértékek alapján történik, beleértve a saját személyes vásárlás Csoportforgalmi Pontértékét is. A jutalékelem vizsgálatakor csak az Unilevel hierarchiában megjelenő pontokat vesszük figyelembe (az első 150 Személyes Vásárlási Pont esetében az Indítási Bónusz miatt a vásárlás értékének 1/3-a kerül ebbe a jutalékalapba)
 4. a Klubtagok minden hónapban a fent leírt Unilevel összesített csoportpontjuk alapján kapnak egy adott havi aktuális karrier szintet, és egy ahhoz kapcsolódó %-os jutalék kulcsot
 5. minden Klubtag az általa közvetlenül szponzorált Unilevel csatlakozói vonalai és a saját maga minősülésével elért %-os érték közötti differenciát kapja Mentor 17 Bónuszként
 6. a Mentor 17 Bónusz karrier rendszerében előre haladva a Klubtagoknak a különböző szintekhez különböző havi személyes vásárlási és összesített rangszerző vásárlási szinteknek kell megfelelniük
 7. a Klubtag csatlakozása óta minimum 30 Pont személyes összesített vásárlással elért legalább Törzsvásárlói rang és 10 Pont értékű havi személyes vásárlással lehet minősülni az 5%-os és a 9%-os szintekre.
 8. az 5%-os szint elérésének Csoportforgalmi feltétele: adott hónapban 400 Pont értékű Unilevel Csoportforgalom
 9. a 9%-os szint elérésének Csoportforgalmi feltétele: adott hónapban 900 Pont értékű Unilevel Csoportforgalom
 10. a Klubtag csatlakozása óta minimum 60 Pont személyes összesített vásárlással elért legalább Ajánlói rang és 20 Pont értékű havi személyes vásárlással lehet minősülni a 12%-os és a 15%-os szintekre.
 11. az 12%-os szint elérésének Csoportforgalmi feltétele: adott hónapban 1500 Pont értékű Unilevel Csoportforgalom
 12. a 15%-os szint elérésének Csoportforgalmi feltétele: adott hónapban 2200 Pont értékű Unilevel Csoportforgalom
 13. 1500 Pont havi Unilevel Pontérték elérésével további 6 hónapon keresztül 9% a jutalékszámítás alapja akkor is, ha a Klubtag nem ér el 900 havi Unilevel Csoportforgalmi Pontot, de a személyes vásárlási aktivitási szintnek (20 Pont értékű személyes vásárlás) eleget tesz.
 14. minden olyan hónapban, amikor a Klubtag újra eléri az 1500 Pont értékű havi Unilevel Csoportforgalmat, a fenti pontban leírt minimum 9%-os jutalékkulcs a minősülés hónapjától 6 hónapra automatikusan kitolódik
 15. a Klubtag csatlakozása óta minimum 150 Pont személyes összesített vásárlással elért legalább Üzletépítői rang és 30 Pont értékű havi személyes vásárlással lehet minősülni a 20%-os szintre
 16. az 20%-os szint elérésének Csoportforgalmi feltétele: adott hónapban 3000 Pont értékű Unilevel csoportforgalom
 17. 3000 Pont havi Unilevel Pontérték elérésével további 6 hónapon keresztül 15% a jutalékszámítás alapja akkor is, ha a Klubtag nem ér el 2200 havi Unilevel Csoportforgalmi Pontot, de a személyes vásárlási aktivitási szintnek (30 Pont értékű személyes vásárlás) eleget tesz.
 18. minden olyan hónapban, amikor a Klubtag újra eléri a 3000 Pont értékű havi Unilevel Csoportforgalmat, a fenti pontban leírt minimum 15%-os jutalékkulcs a minősülés hónapjától 6 hónapra automatikusan kitolódik
Szükséges TBP Jutalékkulcs Aktivitás 6 hónapra garantált jutalékkulcs Minimum megvásárolt karrier szint
400 TBP 5% 10 BP nincs Törzsvásárlói Rang
900 TBP 9% 10 BP nincs Törzsvásárlói Rang
1500 TBP 12% 20 BP 9% Ajánlói Rang
2200 TBP 15% 20 BP nincs Ajánlói Rang
3000 TBP 20% 30 BP 15% Üzletépítői Rang

Rövidítések: TBP= Csoportforgalmi Pont, BP = Személyes Vásárlási Pont

5. Vezetői Poolok

 1. a Vezetői Poolokkal a cég teljes forgalmából való részesüléssel szeretnénk azon Klubtagjainkat jutalmazni, akik vezető szerepet töltenek be a Prosperity Group hálózatának építésében
 2. a cég teljes forgalmának Csoportforgalmi Pontértéke bekerül egy Alapba, ahonnan a Minősült Vezetők közt osztunk szét bónuszokat különböző arányban
 3. a Minősült Ezüst Vezetők között a teljes Csoportforgalmi Pontérték 4%-át osztjuk szét
 4. a Minősült Arany Vezetők között a teljes Csoportforgalmi Pontérték 5%-át osztjuk szét
 5. a Minősült Gyémánt és Dupla Gyémánt vezetők között 1-1%-ot, míg a Minősült Tripla Gyémánt és Nagykövetek között további 1-1%-ot osztunk szét
 6. a minősült Alapítók között 1%-ot osztunk szét

6. Növekedési Jutalék  – Ezüst Vezetői Alap

 1. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének 4%-ból való részesüléssel történik (egyenlő szeletekre osztva az erre a bónuszra jogosult összes Klubtag között)
 2. személyes vásárlási feltételek: minimum 20 Személyes Vásárlási Pontérték az adott hónapban és minimum Ajánlói rang (össz. 60 személyes Pontérték vásárlás a klubtagság kezdete óta) elérése az adott hónap utolsó napjáig
 3. elosztása: a Csoportforgalmi Pontérték 4%-a kerül a Növekedési Jutalék Alapba. Az adott hónapban 1000 Unilevel Csoport Pontértéket teljesítő Klubtag minősül Ezüst rangban, így jogosulttá válik erre a jutalékra
 4. az 1000 személyes Unilevel Csoportpont azt jelenti, hogy a minősülő Klubtag személyes ajánlásával indított Csatlakozók, és a hozzájuk csatlakozott Klubtagok teljes Csoportforgalmi összpontszáma eléri az adott hónapban az 1000 Pontot
 5. amennyiben a személyes Unilevel Csoporton belül valamelyik személyes csatlakozói vonal összesített Unilevel Csoportpont értéke eléri, vagy meghaladja az 1000 Pontot, akkor az azt elérő Klubtag is Ezüst minősítést ér el, és jogosulttá válik a Növekedési Jutalékra, ha havi személyes 20 Pont értékű vásárlással rendelkezik, és összesített személyes Indítási Pontértéke eléri a 60 Pontot (azaz legalább Ajánlói rangban van)
 6. a fenti pontban leírt feltételek teljesülése esetén az újonnan, első hónapban Ezüst minősítést elért Klubtag személyes Unilevel Csoportpont értéke beleszámít a közvetlen felsővonali Szponzor személyes Unilevel Csoportpontjába, így amennyiben ő is megfelel az alapfeltételeknek, azaz havi személyes 20 Pont értékű vásárlással rendelkezik, és összesített személyes Indítási Pontértéke eléri a 60 Pontot (azaz legalább Ajánlói rangban van), akkor ő is jogosult a Növekedési Jutalékból egy szelettel részesülni
 7. amennyiben egy korábban Ezüst szintet már teljesített Klubtag egy vezető csoportjának bármely közvetlen Unilevel csatlakozói vonalán teljesíti az 1000 Pontot, és az egyéb feltételeknek is megfelel, akkor az ő forgalma a közvetlen felsővonali vezetők egyikének Unilevel Csoportforgalmába sem számítható bele. Ez esetben a felsővonali vezetőnek az önállóan 1000 Pontot teljesítő, korábban már Ezüst minősítést elért Klubtag Unilevel Csoportforgalma nélkül kell elérnie az 1000 Pont Unilevel csoportforgalmat az összes többi önállóan Ezüst szinten nem minősülő személyes csatlakozói vonalak csoportforgalma, és a saját személyes vásárlás Csoportforgalmi Pontértékének összegével.
 8. a korábban már Ezüst minősítést elért Vezető Unilevel Csoportpontjai beleszámítanak a felsővonali Személyes Szponzorvonal Pontjaiba a Növekedési Jutalék kifizetése szempontjából abban az esetben, ha a havi 1000 Unilvel Csoport Pontértéket nem éri el a havi forgalma

7. Arany Vezetői Pool

 1. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének 5%-ból való részesüléssel történik (egyenlő szeletekre osztva az erre a Bónuszra jogosult összes Klubtag között)
 2. személyes vásárlási feltételek: minimum 30 Személyes Vásárlási Pontérték az adott hónapbanm és minimum 150 össz. Személyes Pontérték vásárlás (azaz Üzletépítői rang elérése) az adott hónap utolsó napjáig
 3. elosztása: a Csoportforgalmi Pontérték 5%-a kerül a Arany Vezetői Poolba. Az adott hónapban a 4 Lábas hierarchiában 3000 Összesített Csoport Pontértéket teljesítő Klubtag minősül Arany rangban, így jogosulttá válik erre a jutalékra
 4. az 3000 Összesített Csoport Pontérték azt jelenti, hogy a minősülő Klubtag személyes ajánlásával indított csatlakozók, és a hozzájuk csatlakozott Klubtagok teljes Csoportforgalmi Pontszáma, valamint a 4 Lábas hierarchiában felsővonali vezetők által közvetlenül csatlakoztatott vonalak összesített forgalma eléri az adott hónapban a 3000 Pontot
 5. amennyiben a 4 Lábas hierarchián belül valamelyik személyes csatlakozói vonal 4 Lábas teljes Csoport Pontértéke eléri, vagy meghaladja a 3000 Pontot, akkor az azt elérő Klubtag is Arany vezetői minősítést ér el, és jogosulttá válik az Arany jutalékra, ha havi személyes 30 Pont értékű vásárlással rendelkezik, és összesített személyes Indítási Pontértéke eléri a 150 pontot (azaz legalább Üzletépítői rangban van)
 6. a fenti pontban leírt feltételek teljesülése esetén az újonnan, első hónapban Arany minősítést elért Klubtag 4 lábas hierarchiában elért 3000 Csoport Pontértéke beleszámít a közvetlen felsővonali Szponzor 3000 Összesített Csoport Pontérték Pontjába. Így amennyiben van a felsővonali vezető Unilevel csoportjában minimum 750 Pontérték összesített forgalom, továbbá ő is megfelel az alap feltételeknek, azaz havi személyes 30 Pont értékű vásárlással rendelkezik, és összesített személyes Indítási Pontértéke eléri a 150 pontot (azaz legalább Üzletépítői rangban van), akkor ő is jogosult az Arany Jutalékból egy szelettel részesülni
 7. amennyiben egy korábban Arany szintet már teljesített Klubtag egy vezető 4 Lábas hierarchiájában teljesíti a 3000 Pontot, és az egyéb feltételeknek is megfelel, akkor a közvetlen felsővonali vezetők egyikének 4 Lábas összesített Csoportforgalmába sem számítható be az ő forgalma. Ez esetben a felsővonali vezetőnek az önállóan 3000 Pontot teljesítő, korábban már Arany minősítést elért Klubtag 4 Lábas összesített Csoportforgalma nélkül kell elérnie az Arany minősítéshez a csökkentett feltételként 2250 pont forgalmat az összes többi – önállóan Arany szinten nem minősülő – személyes csatlakozói vonalak Csoportforgalma, és a saját személyes vásárlás Csoportforgalmi Pontértékének összegével.
 8. a korábban Arany minősítést már elért Vezető Unilevel Csoportpontjai beleszámítanak a felsővonali személyes szponzorvonal Pontjaiba az Arany Jutalék kifizetése szempontjából abban az esetben, ha a havi 3000 összesített Csoport Pontértéket nem éri el a havi forgalma

8. Vezetői Karrier Terv

 1. az az Arany vezető, akinek a 4 Lábas hierarchiában legalább egy vonala 3000 Pont eredménnyel Arany minősülést ér el egy adott hónapban, Gyémánt vezetővé válik
 2. az az Arany vezető, akinek a 4 Lábas hierarchiában legalább két vonala 3000 Pont eredménnyel Arany minősülést ér el egy adott hónapban, Dupla Gyémánt vezetővé válik
 3. az az Arany vezető, akinek a 4 Lábas hierarchiában legalább három vonala 3000 Pont eredménnyel Arany minősülést ér el egy adott hónapban, Tripla Gyémánt vezetővé válik
 4. az az Arany vezető, akinek a 4 Lábas hierarchiában legalább négy vonala 3000 Pont eredménnyel Arany minősülést ér el egy adott hónapban, Prosperity Nagykövet vezetővé válik

9. Felsővezetői Poolok

 1. Gyémánt rangban minősült Vezetők egyenlő szeletekben jogosultak részesülni a Gyémánt Poolból
 2. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének 1%-ból való részesülés (egyenlő szeletekre osztva az erre a bónuszra jogosult összes Klubtag között)
 3. személyes vásárlási feltételek: minimum 30 Személyes Vásárlási Pontérték az adott hónapban, és minimum Gyémánt minősülés elérése az adott hónap utolsó napjáig
 4. elosztása: a Csoportforgalmi Pontérték 1%-a kerül a Gyémánt Alapba. Az adott hónapban Gyémánt minősülést elért vezető jogosulttá válik erre a jutalékra
 5. a Gyémánt Alapot egyenlő részre osztjuk szét minden Gyémánt, vagy magasabb vezetői rangban minősült Klubtag között
 6. Dupla Gyémánt rangban minősült vezetők egyenlő szeletekben jogosultak részesülni a Dupla Gyémánt Alapból is
 7. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének további 1%-ból való részesülés (egyenlő szeletekre osztva az erre a bónuszra jogosult összes Klubtag között)
 8. személyes vásárlási feltételek: minimum 30 Személyes Vásárlási Pontérték az adott hónapban, és minimum Dupla Gyémánt minősülés elérése az adott hónap utolsó napjáig
 9. elosztása: a Csoportforgalmi Pontérték 1%-a kerül a Dupla Gyémánt Pool alapba. Az adott hónapban Dupla Gyémánt minősülést elért vezető jogosulttá válik erre a jutalékra.
 10. a Dupla Gyémánt alapot egyenlő részre osztjuk szét minden Dupla Gyémánt, vagy magasabb vezetői rangban minősült Klubtag között
 11. Tripla Gyémánt rangban minősült vezetők egyenlő szeletekben jogosultak részesülni a Tripla Gyémánt Alapból
 12. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének 1%-ból való részesülés (egyenlő szeletekre osztva az erre a bónuszra jogosult összes Klubtag között)
 13. személyes vásárlási feltételek: minimum 30 személyes vásárlási pontérték az adott hónapban, és minimum Tripla Gyémánt minősülés elérése az adott hónap utolsó napjáig
 14. elosztása: a csoportforgalmi pontérték 1%-a kerül a Tripla Gyémánt Alapba. Az adott hónapban Tripla Gyémánt minősülést elért vezető jogosulttá válik erre a jutalékra
 15. a Tripla Gyémánt alapot egyenlő részre osztjuk szét minden Tripla Gyémánt, vagy magasabb vezetői rangban minősült Klubtag között
 16. Prosperity Nagykövet rangban minősült vezetők egyenlő szeletekben jogosultak részesülni a Nagykövet Alapból
 17. a jutalmazás a cég Csoportforgalmi Pontértékének 1%-ból való részesülés (egyenlő szeletekre osztva az erre a bónuszra jogosult összes Klubtag között)
 18. személyes vásárlási feltételek: minimum 30 Személyes Vásárlási Pontérték az adott hónapban, és minimum Prosperity Nagykövet minősülés elérése az adott hónap utolsó napjáig
 19. elosztása: a Csoportforgalmi Pontérték 1%-a kerül a Prosperity Nagykövet Alapba. Az adott hónapban Nagykövet minősülést elért vezető jogosulttá válik erre a jutalékra
 20. a Prosperity Nagykövet Alapot egyenlő részre osztjuk szét minden Nagykövet vezetői rangban minősült Klubtag között

10. Vezetőfejlesztési Bónuszok

 1. ezzel a jutalékelemmel szeretnénk jutalmazni azon üzlettársainkat, akik tevékeny munkájukkal széles körben viszik a Prosperity Group hírnevét, és komoly üzleti növekedést érnek el
 2. a Vezetőfejlesztési Bónuszok alapja a cég Csoportforgalmi Pontértékének 10%-a
 3. Vezetőfejlesztési Bónuszokra jogosult minden olyan Klubtag, akinek személyes ajánlásával – azaz Unilevel 1. szinten – csatlakoztatott Klubtag Unilevel csoportforgalma önálló Arany forgalmi elszámolásba esik az adott hónapban, továbbá
 4. a vezető Klubtag maga legalább Arany rangban minősül az adott hónapban, továbbá
 5. személyes 30 Pont értékű vásárlást teljesít az adott hónapban
 6. az első generációs szinten minősült csoport Unilevel csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 4%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az Unilevel hierarchiában legközelebbi szinten legalább Arany vezetői minősítést adott hónapban elért Klubtagot
 7. Dupla Gyémánt vezetői szint elérése esetén mindkét lábon az első generációban minősült Csoport Unilevel Csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 4%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az Unilevel hierarchiában legközelebbi szinten az adott hónapban legalább Arany vezetői minősítést elért Klubtagot
 8. Dupla Gyémánt vezetői szint elérése esetén bármely lábon az első generációban minősült Csoport Unilevel forgalmán túl a második generációban minősült Csoport Unilevel Csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 3%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az Unilevel Hierarchiában legközelebbi szinten az adott hónapban legalább Dupla Gyémánt vezetői minősítést elért Klubtagot
 9. Tripla Gyémánt vezetői szint elérése esetén mindhárom lábon az első generációban minősült Csoport Unilevel Csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 4%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az Unilevel hierarchiában legközelebbi szinten az adott hónapban legalább Arany vezetői minősítést elért Klubtagot
 10. Tripla Gyémánt vezetői szint elérése esetén bármely lábon az első és a második generációban minősült Csoportok forgalmán túl a harmadik generációban minősült Csoport Unilevel Csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 2%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az Unilevel hierarchiában legközelebbi szinten az adott hónapban legalább Tripla Gyémánt vezetői minősítést elért Klubtagot
 11. Prosperity Nagkövet vezetői szint elérése esetén mind a négy lábon az első generációban minősült Csoport Unilevel Csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 4%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az Unilevel hierarchiában legközelebbi szinten az adott hónapban legalább Arany vezetői minősítést elért Klubtagot
 12. Prosperity Nagykövet vezetői szint elérése esetén bármely lábon az első, a második és a harmadik generációs szinten minősült Csoportok forgalmán túl a negyedik generációban minősült Csoport Unilevel Csoportforgalma után az összesített Unilevel Pontérték 1%-a illeti meg Vezetőfejlesztési Bónuszként az ajánlási fában legközelebbi szinten az adott hónapban legalább Prosperity Nagykövet vezetői minősítést elért Klubtagot
 13. Fontos megjegyzés: a Vezetőfejlesztési Bónusz az Unilevel hierarchia alapján kerül számfejtésre, így a 4 Lábas hierarchiában egy adott lábra csatolt több Unilevel 1. szinten csatlakoztatott Klubtag 3000 pontos Arany minősülése esetén a Vezetőfejlesztési Bónusz minden esetben az aktív személyes ajánlót illeti meg
Unilevel csoport után Gyémánt Dupla Gyémánt Tripla Gyémánt Nagykövet
Mélységi jutalék % 1. láb Arany 2. láb Arany 3. láb Arany 4. láb Arany
1. generációs Unilevel 4% 4% 4% 4%
2. generációs Unilevel 3% 3% 3%
3. generációs Unilevel 2% 2%
4. generációs Unilevel 1%

11. Vezetői minősülési feltételek kedvezményei és Vezetőfejlesztési Bónusz minimumgaranciák

 1. amennyiben egy korábban Arany szintet már teljesített Klubtag egy vezető 4 lábas hierarchiájában teljesíti a 3000 pontot és az egyéb feltételeknek is megfelel, akkor a közvetlen felsővonali vezetők egyikének 4 lábas összesített csoport forgalmába sem számítható be az ő forgalma. Ez esetben a felsővonali vezetőnek az önállóan 3000 pontot teljesítő, korábban már Arany minősítést elért Klubtag 4 lábas összesített csoport forgalma nélkül kell elérnie az Arany minősítéshez a csökkentett feltételként 2250 pont forgalmat az összes többi önállóan Arany szinten nem minősülő személyes csatlakozói vonalak csoportforgalma és a saját személyes vásárlás csoportforgalmi pontértékének összegével.
 2. amennyiben több, korábban Arany szintet már teljesített Klubtag egy vezető 4 lábas hierarchiájában teljesíti a 3000 pontot és az egyéb feltételeknek is megfelel, akkor a közvetlen felsővonali vezetők egyikének 4 lábas összesített csoport forgalmába sem számítható be az ő forgalma. Abban az esetben, ha a felsővonali vezető csoportjában a 4 lábas hierarchiában két külön lábon csatlakozott két Klubtagja önállóan 3000 pontot teljesít, aki korábban már Arany minősítést elért, akkor a két vezető 4 lábas összesített csoport forgalma nélkül kell elérnie az Arany minősítést. Ebben az esetben a könnyített feltételként 1500 pont összesített csoport forgalmat az összes többi önállóan Arany szinten nem minősülő személyes csatlakozói vonalak csoportforgalma és a saját személyes vásárlás csoportforgalmi pontértékének összegével kell teljesíteni.
 3. abban az esetben, ha a felsővonali vezető csoportjában a 4 lábas hierarchiában három külön lábon csatlakozott két Klubtagja önállóan 3000 pontot teljesít, aki korábban már Arany minősítést elért, akkor a két vezető 4 lábas összesített csoport forgalma nélkül kell elérnie az Arany minősítést. Ebben az esetben a könnyített feltételként 750 pont összesített csoport forgalmat az összes többi önállóan Arany szinten nem minősülő személyes csatlakozói vonalak csoportforgalma és a saját személyes vásárlás csoportforgalmi pontértékének összegével kell teljesíteni.
 4. abban az esetben, ha a felsővonali vezető csoportjában a 4 lábas hierarchiában négy külön lábon csatlakozott két Klubtagja önállóan 3000 pontot teljesít, aki korábban már Arany minősítést elért, akkor a két vezető 4 lábas összesített csoport forgalma nélkül kell elérnie az Arany minősítést. Ebben az esetben a könnyített feltételként 0 pont összesített csoport forgalmat az összes többi önállóan Arany szinten nem minősülő személyes csatlakozói vonalak csoportforgalmaként, mindössze a saját személyes vásárlás 30 pontértékét kell teljesíteni.
 5. a személyes minősülési könnyített feltételek nem jelenthetik az elvégzett munka után a vezetőket megillető Vezetőfejlesztési jutalékok csökkenését, vagy szélsőséges esetben megszűnését
 6. vezetőfejlesztési jutalék minimumgaranciaként az aktív Gyémánt, Dupla Gyémánt, Tripla Gyémánt vagy Prosperity Nagykövet rangban lévő vezetőknek minden esetben meg kell kapniuk a minősítés és a generációs szintek alapján őket megillető vezetőfejlesztési jutalékokat
 7. minimum meg kell kapni egy lábon minősült 1 Arany vezetői csoport után jelen szabályzatban 3000 Pont után a 4%-ot. Több láb minősülése és mélységi minősülések esetén minden Arany csoportra 1. generációs minősülés esetén 3000 Pont 4%-át, 2. generációs minősülés esetén a 3000 Pont 3%-át, harmadik generációs minősülés esetén a 3000 Pont 2-át, 4. generációs minősülés esetén a 3000 Pont 1%-át
 8. minden felsővezető Gyémánt szinttől felfelé élhet a minősült lábak alapján 750-750 Pont Arany minősülési kedvezménnyel, azonban vezetőfejlesztési jutalékaiban ennek minimális jutalék kompenzációjával számolnia kell
 9. a kompenzáció az egyes generációs szinteken elért akármilyen magas forgalmi eredmény esetén a következő mértékben érintheti a jutalékot:
  1. Gyémánt rangban maximum 750 Pont,
  2. Dupla Gyémánt rangban maximum 1500 Pont,
  3. Tripla Gyémánt rangban maximum 2250 Pont,
  4. Prosperity Nagykövet rangban maximum 3000 Pont

12. Alapítói Jutalék

 1. a cég Csoportforgalmi Pontértékének 1%-a
 2. az Alapítói feltételeknek egyedi megállapodás alapján eleget tevő Vezetők között kerül szétosztásra
 3. Alapítói feltételek az időszakosan kialakított külön függelékben elérhetők az Ügyfélszolgálaton keresztül, melytől a support [kukac] prosperitygroup [pont] co címen lehetséges tájékoztatást kérni

13. Jutalmazási Bónuszkeret

 1. a cég Csoportforgalmi Pontértékének 1%-a
 2. felhasználása az egyszeri vezetői jutalmak, utazások, exkluzív képzések támogatásában történik, aktuális kiírásokban közzétéve

14. Rugalmas Ösztönző Alap

 1. a cég Csoportforgalmi Pontértékének 2%-a
 2. a Vezetői Érdekképviselet Tagjaival egyeztetve minden naptári negyedévben az aktuálisan leghatékonyabb ösztönzőnek tartott alaphoz tesszük
 3. 2017. január 1-től 2017. június 30-ig a Rakéta Bónusz keret emelésére használjuk fel

15. Aktivitási feltételek, jutalékokra jogosító havi személyes vásárlási mértékek

 1. az Indítási Bónusz nem igényel személyes aktivitást
 2. 10 pont: Cseresznye program, Mentor 17 Bónusz jutalék 9%-os szintig
 3. 20 pont: Növekedési Jutalék és Mentor 17 Bónusz jutalék 15%-os szintig
 4. 30 pont: Vezetői Jutalékok és Mentor 17 Bónusz 20%-os szintig

Fogalommagyarázó

Dinamikus kompresszió:

 1. a Prosperity Group jutalékait dinamikus kompresszióval számoljuk
 2. ez azt jelenti, hogy minden hónapban csak az aktív Tagokat veszi figyelembe a jutalékok számításához a rendszer
 3. az inaktív Tagok így kiesnek a számításból, te pedig ténylegesen az alattad lévő forgalomból részesülhetsz

Havi jutalékszámítási időszak

 1. A mindenkori jutalékfizetés naptári ciklusban történik
 2. Az elszámolás az adott hónap 1. napjától indul és az adott hónap utolsó napján éjfélig tart
 3. A hónapzáró rendelések leadásának végső határideje az adott naptári hónap utolsó napját követő hó első munkanapja

Minősült vezetői csoportok

 1. ha egy személyesen szponzorált üzlettárs csoportja elér 3000 Pontot, akkor az bizonyos bónuszok számítása szempontjából önálló elszámolásba esik, úgymond „leválik”

Pontérték

 1. minden terméknek van egy pontértéke, mely a jutalékok számfejtésének alapjául szolgál
 2. amikor megvásárolsz egy terméket, akkor az adott pontértéket a jutalékterv szerint az Indítási Jutalék illetve a Csoportforgalmi Jutalék alapban írjuk jóvá rendszerünkben
 3. az Indítási Jutalék időszakában minden személyes vásárlás 1/3 résznyi pontértéke, a 150 pont feletti személyes vásárlások teljes pontértéke képezi a Csoportforgalmi pontértéket, ami a nettó Jutalékalapot adja
 4. jelenleg nettó 240 Ft = 1 Pont

Unilevel és 4 Lábas hierarchia közti különbségek

 1. az Unilevel csoportodban a saját csatlakozóid képezik az első generációdat, a hozzájuk csatlakozók a második generációdat, és így tovább
 2. az Unilevel csoportodnak végtelen sok szélessége lehet attól függően, hogy hány embert szponzorálsz a csoportodba
 3. a 4 Lábas rendszerben az Unilevel csoportodat 4 lábon keresztül kell elhelyezned
 4. a 4 Lábas rendszerben így csak 4 vonalra kell fókuszálnod, illetve az általad regisztrált csoportok szinergiái segítik egymást